Informacje Prasowe

Drzeworyt płazowski był szeroko opisywany w prasie jeszcze przed I Wojną Światową. Te najważniejsze artykuły przedstawiamy na pierwszej stronie, a tutaj znajdą się inne, które dalej popularyzują ten temat, szczególnie dostępne w internecie.

*

Ważnym artykułem jest publikacja w Skarbach Podkarpackich, gdzie drzeworyt płazowski był tematem numeru, zdobiącym okładkę. Artykuł przeczytać możecie na 31 stronie klikając TUTAJ.

*

Opisy drzeworytu płazowskiego na stronie drzeworyty.eu Muzeum Etnograficznego w Krakowie. znajdziemy tam po kliknięciu na dany drzeworyt optymalny opis danego obiektu.

*

 

.