26 listopada Miejski Dom Kultury im im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie miał przyjemność powitać Józefa Lewkowicza z kolekcją klocków drzeworytniczych i odbitek dotychczas wykonanych drzeworytów płazowskich. Wernisaż rozpoczął dyrektor MDK – Andrzej Kindrat, sylwetkę pana Józefa Lewkowicza przedstawiła kurator wystawy – pani Aleksandra Hojdak. Kolejno na temat współpracy z twórcą, reaktywacji dawnej sztuki ludowej jaką jest drzeworyt, historii i promocji drzeworytu płazowskiego wypowiedzieli się członkowie stowarzyszenia „Tegit et ptotegit” – grafik, fotograf, animator kultury Anna Serkis-Wojtowicz (autorka strony www.kronika.ziemialubaczowska.pl) oraz regionalista i kolekcjoner – Grzegorz Ciećka (autor strony www.drzeworyt.ziemialubaczowska.pl).

Artysta zaprezentował swój nowy, autorski drzeworyt z wizerunkiem św. Jana Pawła II i opowiedział o znaczeniu postaci papieża dla niego i innych. Wszyscy z zachwytem obserwowali proces tworzenia nowej odbitki. Józef Lewkowicz prócz portretu papieża wyrytował w drewnie symbole odnoszące się do postaci świętego, ornamenty płazowskie oraz prośbę do świętego w formie litanijnej:

„Św. Janie Pawle II wstawiaj się za nami”

Więcej fotografii na stronie Józefa Lewkowicza TUTAJ

tekst i foto: Anna Serkis-Wojtowicz