Wpis jest aktualizowany, poniżej linki do materiałów wideo, gdzie sa podsumowania prac na koniec każdego miesiaca w ramach programu stypendialnego, w któym udział bierze drzeworytnik Grzegorz Ciećka

Lipiec

https://drive.google.com/file/d/1wqRSakNlB2P5GlcF-7V3WgLy6HzaR8Sc/view?usp=drivesdk

Sierpień

https://drive.google.com/file/d/10V5oU5uT8dYuN5DDRRcfQgH1TsygD4QQ/view?usp=drivesdk

Wrzesień

https://drive.google.com/file/d/15ntLkyr9K2-zUbZkDXcb86wLssqXeMve/view?usp=drivesdk

Październik

https://drive.google.com/file/d/1B1yj7MosyVkyNY9iYsFBK0ottufNDYcA/view?usp=drivesdk

Listopad

https://drive.google.com/file/d/1ENIiOfXSEjXwUvkNbH0MTgZbC815jRLd/view?usp=drivesdk

Grudzień

https://drive.google.com/file/d/1JbSSDfcwqbkf1y-3N5pQv-M98sCPXVBN/view?usp=drivesdk

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi dla Twórców Ludowych ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.nikidw.edu.pl