Praktycznie wszystkie dostępne dziś oryginalne odbitki, wykonane zostały w okresie, gdy klocki znalazły się w kolekcji Marii Dembowskiej. Dzięki temu, znajdziemy je w wielu ważnych dla polskiej kultury instytucjach.

Oryginalne klocki i także najwięcej oryginalnych odbitek posiada w swojej kolekcji Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Pozostałe znane znajdują się w takich instytucjach jak:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Muzeum Częstochowskie
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Oddział Muzeum Etnograficzne
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Pracownia Zbiorów Muzealnych Instytutu Historii Sztuki KUL
Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie

źródło: baza drzeworytów na stronie – drzeworyty.eu