Na początku kwietnia, drużyna drzeworytnicza w składzie: Józef Lewkowicz, Anna Serkis-Wojtowicz i Grzegorz Ciećka, udali się do Przemyśla, by spotkać się tam dyrektorem i pracownikami Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Celem głównym wizyty były rozmowy na temat unikatowego klocka drzeworytniczego, który przez specjalistów uznawany jest jako jeden z tych płazowskich i znajduje się w zbiorach muzeum. Wkrótce więcej informacji na ten temat.

Dziękujemy dyrektorowi Janowi Jaroszowi i pracownikom za udostępnienie tego cennego eksponatu. Poniżej fotorelacja autorstwa Anny Serkis-Wojtowicz