W lutym 2022 wydana została broszura informacyjna związana z Roztoczem Wschodnim. Oprócz opisu typowych atrakcji turystycznych, jak miejsca, architektura, rekreacja i kultura, są tam przedstawione dwa elementy związane ze sztuką ludową regionu, jest to oczywiście drzeworyt płazowski i kamieniarka bruśnieńska. Region ma się czym pochwalić 🙂 Broszura dostępna jest między innymi w punktach informacji turystycznej w Horyńcu i Narolu.