Trwają prace nad drzeworytem ze świętym Antonim, jest on inspirowany wizerunkiem pochodzącym z obrazka będącego odbitką z miedziorytu. Celem tej pracy jest zdobycie doświadczenia w upraszczaniu obrazków, tak jak to robili dawni drzeworytnicy, biorąc sobie za wzór złożony i szczegółowy obraz, a przeniesienie na miękki drewniany klocek wymuszało pomijanie szczegółów i uproszczenia ogólne.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi dla Twórców Ludowych ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. #NIKiDW Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi