W Muzeum Zamojskim znajdziemy dwa drzeworyty płazowskie, oba ze św. Antonim. O ile pierwszy z nich ma „na oko odpowiedni” rozmiar, to drugi jest jakąś kopią dość dużo pomniejszoną, powinna mieć wysokość ok. 30 cm.

odwiedziny muzeum 17 lipca 2020