W artykule pod tytułem „Pamiątka zniesienia pańszczyzny w Łówczy” autorstwa Antoniego Stelmacha z 1973 roku (Polska Sztuka Ludowa r XXVIII, nr 4, strony: 211-218) znajdziemy ciekawe nawiązanie do Kostrzyckich i jednego z drzeworytów. Dowiadujemy się też, że S.F. Gajerski miał pracować nad artykułem na temat drzeworytu płazowskiego. Niestety, artykuł zapewne nie powstał, być może Gajerski nie znalazł nic nowego, co pozwoliłoby na opisanie tego tematu? W każdym razie wątek Marcina Kostrzyckiego z Łówczy daje ciekawe pole do badań tego tematu. Cała strona 217 artykułu znajduje się TUTAJ, a poniżej kluczowe wycinki z artykułu: