Regionalista, autor, kolekcjoner i drzeworytnik. Jednym ze szczególnych tematów, które zgłębia jest historia drzeworytu płazowskiego. Pierwsze działanie, jakie zainicjował z drzeworytem płazowskim, to opowieści o drzeworycie na Festiwalu Folkowisko w 2016 roku. Dzięki kopii matrycy ze św. Mikołajem i materiałom promocyjnym jakie wówczas pozyskano w ramach współpracy od Muzeum Etnograficznego w Krakowie, drzeworyt płazowski był jednym z promowanych tematów na festiwalu. W kolejnych edycjach festiwalu organizowane były z jego inicjatywy małe wystawy lub warsztaty drzeworytnicze. W jego zbiorach znajdują się rożne eksponaty związane z drzeworytem płazowskim, które chce w przyszłości wyeksponować w izbie pamięci poświęconej tej niezwykłej sztuce i historii. W 2019 roku podjął współpracę z Józefem Lewkowiczem i jako doradca merytoryczny sprawował opiekę jakościową nad jego programem stypendialnym, w ramach którego pan Józef odtwarzał dla lokalnej społeczności drzeworyt płazowski. Jest też pierwszym uczniem Józefa Lewkowicza, który przekazał mu tajniki sztuki drzeworytniczej w 2020 roku. Swoje pierwsze drzeworyty zaprezentował w książce Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie w artykule „Drzeworyt płazowski dziedzictwem narodowym Polski„. Oprócz historii, w swoim artykule pisze na temat możliwości rozwoju ludowego drzeworytnika, podając przykład swoich trzech prac. Pierwszej, prostej, która powstała w cztery godziny  Krajobraz z Wielkim Działem. Druga próba, Krajobraz z Gorajami z okolicy Teniatysk (przy współpracy z Pati Maczyńską, rysunek), zajęła więcej czasu i pozwoliła zrozumieć niektóre niuanse drzeworytnictwa. Trzecia próba, czyli drzeworyt uznany przez autora za pierwszy oficjalny, Pomnik wolności w Horyńcu Zdroju i Duch Wolności, ukazał pewne osobnicze preferencje i styl a także rozwój możliwości. Niedługo później powstał czwarty drzeworyt, Projekt krzyża brata Alberta. Znaleźć go można w broszurze poświęconej kamiennym krzyżom bruśnieńskim, wydanej w nakładzie 200 egz. i tam owy drzeworyt jest ręcznie na każdej odbity. Powstały już kolejne drzeworyty, ale czekają na oficjalną premierę w publikacjach, które niedługo ujrzą światło dzienne, są to: dwa krzyże z Dziewięcierza, Krzywe duchy i Energia Mycowa.

Krajobraz z Wielkim Działem

Krajobraz z Gorajami z okolicy Teniatysk

Pomnik wolności w Horyńcu Zdroju i Duch Wolności

projekt krzyża brata Alberta