Regionalista, autor, kolekcjoner i drzeworytnik. Jednym ze szczególnych tematów, które zgłębia jest historia drzeworytu płazowskiego. Pierwsze działanie, jakie zainicjował z drzeworytem płazowskim, to opowieści o drzeworycie na Festiwalu Folkowisko w 2016 roku. Dzięki kopii matrycy ze św. Mikołajem i materiałom promocyjnym jakie wówczas pozyskano w ramach współpracy od Muzeum Etnograficznego w Krakowie, drzeworyt płazowski był jednym z promowanych tematów na festiwalu. W kolejnych edycjach festiwalu organizowane były z jego inicjatywy małe wystawy lub warsztaty drzeworytnicze. W jego zbiorach znajdują się rożne eksponaty związane z drzeworytem płazowskim, które chce w przyszłości wyeksponować w izbie pamięci poświęconej tej niezwykłej sztuce i historii w Płazowie. W 2019 roku podjął współpracę z Józefem Lewkowiczem i jako doradca merytoryczny sprawował opiekę jakościową nad jego programem stypendialnym, w ramach którego pan Józef odtwarzał dla lokalnej społeczności drzeworyt płazowski. Jest też pierwszym uczniem Józefa Lewkowicza, który przekazał mu tajniki pracy z drewnem i sztuki drzeworytniczej . Swoje pierwsze drzeworyty zaprezentował w książce Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie w artykule „Drzeworyt płazowski dziedzictwem narodowym Polski„. Oprócz historii, w swoim artykule pisze na temat możliwości rozwoju ludowego drzeworytnika, podając przykład swoich trzech prac. Pierwszej, prostej, która powstała w cztery godziny  Krajobraz z Wielkim Działem. Druga próba, Krajobraz z Gorajami z okolicy Teniatysk (przy współpracy z Pati Maczyńską, rysunek), zajęła więcej czasu i pozwoliła zrozumieć niektóre niuanse drzeworytnictwa. Trzecia próba, czyli drzeworyt uznany przez autora za pierwszy oficjalny, Pomnik wolności w Horyńcu Zdroju i Duch Wolności, ukazał pewne osobnicze preferencje i styl a także rozwój możliwości. Niedługo później powstał czwarty drzeworyt, Projekt krzyża brata Alberta. Znaleźć go można w broszurze poświęconej kamiennym krzyżom bruśnieńskim, wydanej w nakładzie 200 egz. i tam owy drzeworyt jest ręcznie na każdej odbity. Z biegiem czasu powstawały kolejne drzeworyty ukazujące wzrastające umiejętności i zrozumienie specyfiki pracy z drewnem.

Od czerwca do października 2022 w ramach grantu Euroregionu Roztocze realizował przy współpracy z Józefem Lewkowiczem i Anną Serkis-Wojtowicz projekt o nazwie „Drzeworyt jako obraz Roztocza” będąc liderem projektu. W ramach grantu prowadzone były warsztaty drzeworytnicze, powstaje wystawa prac uczniów i katalog.

11 lipca 2022 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano wpisu do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego działania reaktywacyjne i rozwojowe oparte o tradycję drzeworytu płazowskiego. Depozytariuszami z Grzegorzem Ciećką zostali: Józef Lewkowicz i Anna Serkis-Wojtowicz.

Poniżej zbiór drzeworytów autorstwa Grzegorza Ciećki:

Krajobraz z Wielkim Działem

Krajobraz z Gorajami z okolicy Teniatysk

Pomnik wolności w Horyńcu Zdroju i Duch Wolności

Projekt krzyża brata Alberta TUTAJ link do publikacji w której jest drzeworyt, jest tam pusta strona, bowiem drzeworyt był tam przy pomocy matrycy ręcznie odbijany.

Drzeworyt św. Barbara

Drzeworyt Pieczęć Narola

Drzeworyt „Złomal”

Odbitka na tkaninie, drzeworyt „Złomal”

Drzeworyt z motywem płazowskim

Drzeworyty eksperymentalne: