Na tej stronie znajduje się kolekcja plakatów promujących wystawy i inne wydarzenia związane z drzeworytem płazowskim i działalnością drzeworytników i pasjonatów tematu z ziemi lubaczowskiej: