Z Roztocza na Grzędę Sokalską Szkice historyczne i literackie, 2021, Redakcja: Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś: Grzegorz Ciećka – Drzeworyt płazowski dziedzictwem narodowym Polski.

Katalog do wystawy „Drzeworyt jako obraz Roztocza”, 2022, autorzy: Grzegorz Ciećka, Anna Serkis-Wojtowicz i Józef Lewkowicz, artykuł: Historia i potencjał drzeworytu płazowskiego.

Przestrzeń Pogranicza nr 4, Grzegorz Ciećka, Płazowskie historie str. 38.