Na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie, znajdziemy zdigitalizowaną „Tekę Drzeworytów Ludowych Dawnych”, zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego w 1921 roku. Zamieszczone są tam najciekawsze znane wtedy drzeworyty. Są oczywiście wśród nich drzeworyty płazowskie. Znajdziemy tam także wiele anonimowych drzeworytów ze Żmudzi na Litwie, z drugiej połowy XVIII wieku i połowy XIX wieku. Część arkuszy nie dotrwała do dziś, stąd zostały zrekonstruowane. Oryginalne klocki litewskie spłonęły podczas wojny. Teka po wydaniu, stała się inspiracją dla wielu badaczy drzeworytu, między innymi Władysława Skoczylasa.

Zrekonstruowana karta tytułowa Teki Drzeworytów Ludowych Dawnych Święty Mikołaj biskup – miejsce pochodzenia Płazów Święty Michał Archanioł – miejsce znalezienia – Litwa Święty Jan Nepomucen – miejsce znalezienia – Litwa

Źródło informacji: Muzeum Etnograficzne w Krakowie