Niezwykle ważna publikacja z 1930 roku dla tych, co chcą zrozumieć niezwykłość sztuki ludowej i drzeworytu ludowego: „Grafika: organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych R. 1 z. 1”. Z artykułem Władysława Skoczylasa „Polskie drzeworyty ludowe”możemy zapoznać się  TUTAJ

Władysław Skoczylas rozwija temat w swojej publikacji Drzeworyt Ludowy w Polsce, gdzie znajdziemy też facsimila drzeworytów. Aby przejść do publikacji kliknij TUTAJ