Warsztaty z 22 stycznia 2022 roku w Gorajcu, fotogaleria znajduje się TUTAJ – kolejne odbyły się w dniach: 5 i 12 lutego.

 

Po ponad stu latach w rodzinie Kostrzyckich znów pojawia się drzeworytnictwo. W piątek i sobotę 7 i 8 stycznia 2022 roku odbyły się w Narolu warsztaty drzeworytnicze, prowadzone przez Józefa Lewkowicza, gdzie udział wzięła między innymi utalentowana Jagoda, potomkini słynnego Macieja Kostrzyckiego – twórcy drzeworytów płazowskich.

W sierpniu 2020 na Festiwalu Folkowisko odbyły się warsztaty drzeworytnicze z uczestnikami festiwalu. Więcej fotografii TUTAJ.

W 2020 roku Pan Józef Lewkowicz w ramach stypendium MKiDN odtwarzał drzeworyt płazowski. Zostały stworzone też materiały szkoleniowe. W jego kilkumiesięcznej pracy towarzyszyli mu Anna Serkis-Wojtowicz i Grzegorz Ciećka (z Horyńca-Zdroju). Zajmowali się dokumentacją jego pracy i byli także jego pierwszymi uczniami.

*

Uczestnicy warsztatów, organizowanych przez Stowarzyszenie „Tegit et protegit”, lub pana Józefa Lewkowicza, biorąc w nich udział, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku do celów informacyjnych jak i promocyjnych związanych z drzeworytnictwem, warsztatami i historią, a także działań mających na celu ich badanie przez naukowców. 

Do innych celów organizatorzy zobowiązują się pozyskanego materiału nie wykorzystywać.

*

 

TUTAJ znajduje się rozmowa Grzegorza Ciećki i Józefa Lewkowicza, podczas której Pan Józef opowiada o niuansach drzeworytnictwa.