Jednym z mniej znanych aspektów drzeworytnictwa, były klocki ze wzorami z ornamentami kwiatowymi lub wzorami geometrycznymi, które służyły do zdobienia tkanin. Pokrewne tego typu drzeworytów to także kołtryny, służące do tworzenia ozdobnych papierowych obić ściennych czy tkanin. Klocki do zdobienia tkaniny, z której robiono między innymi spódnice, były drzeworytami. Zazwyczaj zajmowali się taką pracą Żydzi i takie stacjonarne czy obnośne warsztaty były powszechne na terenie lubaczowskim. W artykule poniżej, z Rocznika lubaczowskiego, nr 1, artykuł mgr. Stefana Lwa „Sztuka ludowa w lubaczowskiem” ogólny opis tematu.

Jakie wnioski można wysnuć względem drzeworytu płazowskiego? Można przypuszczać, że działania z drzeworytnictwem u Kostrzyckich mogły się zacząć od tego typu działań. Być może zajmowali się także równocześnie zdobieniem tkanin i wytwarzaniem świętych obrazków? W każdym razie pokazuje to, że drzeworytnictwo było na terenie lubaczowskim powszechne. Niestety, tak jak święte obrazki musiały ustąpić miejsca oleodrukom, tak tkaniny zdobione drzeworytem musiały ustąpić miejsca tkaninom zdobionym przemysłowo.