Bardzo często ludowi drzeworytnicy tworząc swoje matryce wykonywali coś w rodzaju twórczych kopii oryginalnych wizerunków. By święte obrazki się sprzedawały, musiały przedstawiać klasyczne przedstawienia, często najpopularniejsze, związane z cudami, czy szczególnie ważnymi świętymi. Takim świętym, który miał objawienie w Radecznicy w XVII wieku był św. Antoni. Był on bardzo popularny, dlatego w kolekcji drzeworytów z Płazowa znajdziemy jego kilka różnych przedstawień.

Działania przy tym drzeworycie pokazują, że mechanizm powstawania wielu obrazów miał właśnie takie rozwiązania. Czyli naniesienie uproszczonej kopii na deskę, następnie podczas wycinania dochodziło do kolejnych uproszczeń lub przekształceń. W efekcie wychodził w gruncie podobny obraz ale znacząco się różniący.

Poniżej kolejne etapy prac nad drzeworytem.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi dla Twórców Ludowych ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. #NIKiDW Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Grzegorz Ciećka