„Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego”, autorstwa Jerzego Kieszkowskiego, dla tych, którzy chcą zgłębiać historię tej dziedziny sztuki ludowej, jest bardzo ciekawym źródłem informacji. Opisane są tam też drzeworyty płazowskie. Już sam wstęp pokazuje, że warto poczytać tę publikację.

„Drzeworyty ludowe, to „Kopciuszek” sztuki ludowej. Są one dotychczas mało znane, niedostatecznie zbadane i wskutek tego niedoceniane.”

Przed I wojną światową, zainteresowanie tematem drzeworytu ludowego podsycał Stanisław Witkiewicz. Potem po wojnie, temat podejmowali już badacze kultury i sztuki. Większą uwagę zwrócili też na nie kolekcjonerzy, bowiem wcześniej odbitki zbierało wąskie grono ludzi, którzy uważali, że są one unikalnym skarbem kultury polskiej. Dlatego też warto tworzyć wystawy unikalnych odbitek drzeworytu. Katalog z tej wystawy, z 1921 roku, do poczytania TUTAJ