Jednym ze sposobów promocji lokalnego dziedzictwa kultury, a jednocześnie miarą jego popularności są lokalne pamiątki. Najpopularniejszym rodzajem pamiątek dziś są magnesy na lodówkę i dzięki współpracy z lokalnym twórcą pamiątek udało się wyprodukować testowe dwa magnesy z drzeworytami płazowskimi. Wybór padł na kołtrynę i św. Jerzego.

Zastosowana technologia i efekt robi duże wrażenie, śmiało można powiedzieć, w nadchodzącym sezonie pojawią się pamiątki związane z drzeworytem płazowskim na lokalnym rynku.