Stowarzyszenie Tegit et Protegit jako organizacja, która odpowiada za wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, dla działań związanych z reaktywacją i rozwojem drzeworytnictwa na terenie powiatu lubaczowskiego opartego o tradycję drzeworytu płazowskiego, rozpoczyna ustalanie planów na prace rozwojowe drzeworytnictwa w sezonie 2024 roku.

W celu zwiększenia żywotności tej tradycyjnej sztuki, rozpoczynamy oficjalnie proces poszerzania grona drzeworytników, którzy w przyszłości mogli by zostać depozytariuszami tej tradycji i inicjatywy rozwojowej.

Nazwa projektu, który został wpisany do Krajowego rejestru to „Reaktywacja i rozwój polskiego drzeworytu ludowego”, a dziedzina niematerialnego dziedzictwa kulturowego to wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym. Dzięki wiedzy, którą zgłębia Grzegorz Ciećka od 2016 roku na temat polskiego drzeworytu ludowego, ukształtowana została idea reaktywacyjna ale i też rozwojowa.

Po przejściu szeregu rozmów i szkoleń, nowi drzeworytnicy rozpoczną działania związane z doskonaleniem swojego warsztatu. Następnie zaprezentowane zostaną efekty ich prac. Na koniec poczynione zostaną ustalenia związane z wykorzystaniem potenciału drzeworytnictwa przez lokalne środowiska twórcze.