27 maja w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie poświęcone dziedzictwu niematerialnemu. Na spotkanie przybyli lokalni działacze, którzy mogli wysłuchać między innymi Grzegorza Ciećki, który opowiadał o działaniach z drzeworytnictwem płazowskim, jakie podejmuje razem ze współpracującymi aktywistami. Gościem miał być także Józef Lewkowicz, ale tym razem sprawy osobiste nie pozwoliły mu uczestniczyć w spotkaniu.