4 i 5 czerwca odbyła się seria spotkań z klasami szkół podstawowych w Łukawicy i Narolu, podczas których Grzegorz Ciećka zaprezentował warsztat drukarski wędrownego drukarza płótna za pomocą matrycy drzeworytniczej. Spotkania te mogły się odbyć dzięki współpracy Grzegorza Ciećki z GOK Narol oraz jego dyrektor Gabrielą Kołodziej, która jest etnolożką. Dzięki temu uczniowie mogli poznać szeroki kontekst dawnej rzeczywistości na wsi sprzed 200 lat, z terenu powiatu lubaczowskiego. Wówczas mieszkańcy wsi byli samowystarczalni, potrafili sami produkować żywność, narzędzia i ubrania. Na wsiach, oprócz życia codziennego, ważne było również życie związane z okresami świątecznymi. Zazwyczaj każdy miał proste, codzienne ubranie oraz ubranie „kościołowe”.

Aby wyróżnić się spośród innych oraz pokazać swój wyższy status społeczny, ubrania były zdobione. Jednym ze sposobów ozdabiania spódnic, oprócz haftu czy gotowego utkanego wzorzystego materiału, było zadrukowywanie materiału przez wędrownego drukarza, który używał do tego matrycy drzeworytniczej. Taką matrycę i narzędzia drukarskie zrekonstruował Grzegorz Ciećka w 2023 roku w ramach stypendium twórczego NIKiDW. W połowie września tego roku będą one eksponowane na wystawie w Instytucie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Obecnie, póki są jeszcze dostępne, przeprowadzane są różne działania edukacyjne i pokazowe, mające na celu pokazanie, jak dawniej kobiety na wsi zdobiły swoje ubrania. Ten unikatowy sposób zdobienia, prezentowany uczniom w Łukawicy i Narolu przez Grzegorza Ciećkę, był uzupełniany komentarzem etnolożki Gabrieli Kołodziej, która opowiadała o różnych aspektach życia na wsiach w czasach ich samowystarczalności.

Spotkania z uczniami miały na celu zaprezentowanie lokalnego dziedzictwa kultury niematerialnej. Były też cenną lekcją dla organizatorów, pokazującą, że takie wydarzenia mają dużą wartość, ponieważ wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci.

 

Fotogaleria z pokazów dla uczniów w Narolu

Fotogaleria z pokazów dla uczniów w Łukawica

fotografie wykonała Gabriela Kołodziej