Jednym z najważniejszych aspektów związanych z drzeworytem, jest proces i umiejętność, tworzenia odbitek z matrycy na papierze. Ludowe drzeworytnictwo nie miało jednego uniwersalnego sposobu, gdzie używano określonego sprzętu, na przykład prasy. Wszystko zależało od pomysłowości, prostoty i szybkości wykonania odbitek. Dlatego też bardzo często wykonywano je ręką. W gazecie „Orli Lot” z 1922 roku nr 3. (do przeczytania TUTAJ na 38 stronie) znajdziemy artykuł Jana Hryńkowskiego z ciekawymi informacjami (element opisu):

Kwestię kolorowania drzeworytów porusza „Orli Lot” z 1929 roku, nr 2, na 26 stronie, K. Guzik w artykule „Trzy Drzeworyty”. Artykuł do poczytania TUTAJ.

Ciekawe informacje na ogólny temat, związany z  drzeworytami, a także sposobie ich wytwarzania, znajdziemy w publikacji: „Rocznik Krakowski, tom XL, rok 1970”. Artykuł Ignacy Trybowski „Zbiór Drzeworytów Ludowych”, str. 92, do poczytania TUTAJ.

Element artykułu: