W 2001 roku Muzeum Kresów w Lubaczowie organizowało wystawę poświęconą ludowej sztuce regionu lubaczowskiego. Główną rolę z historycznych eksponatów miał drzeworyt płazowski i kamieniarka bruśnieńska. To niewątpliwe dwie najciekawsze sztuki. Oprócz tego oglądać można było także prace współczesnych ludowych twórców.