Lipcowa seria warsztatów już za nami. Utworzyliśmy grupę 10 osób, które stworzą po dwa drzeworyty i z nich zostanie utworzona wystawa. Powstanie też publikacja, która zawierać będzie historię drzeworytu płazowskiego i prace drzeworytników biorących udział w tym projekcie. Efekt tych prac już we wrześniu. 

Prace te są wykonywane przez grupę Drzeworytników z Roztocza w ramach programu grantowego Euroregionu Roztocze pod nazwą „Drzeworyt jako obraz Roztocza”. Niedługo informacja na temat ekipy, która weźmie udział w tej inicjatywie.

Dziękujemy za udostępnienie miejsca na spotkanie w Gorajcu – Strefie Nadgranicznej.