5 lutego 2022 odbyła się kolejna tura warsztatów drzeworytniczych w Gorajcu. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności pod okiem drzeworytnika Józefa Lewkowicza, które nabyli podczas poprzednich warsztatów w Narolu i w Gorajcu. Szczególnie cieszą postępy i zapał do pracy z tą sztuką Jagody Kostrzyckiej. Wchodzimy w trwały etap powrotu tej sztuki do rodziny Kostrzyckich, słynnych drzeworytników z Płazowa. Salę warsztatową w Gorajcu udostępnili nam ponownie państwo Rozalia i Damian Cencorowie ze Strefy Nadgranicznej. Pani Rozalia zafascynowana drzeworytem płazowskim tworzy teraz swoje własne drzeworyty. Ich salon gościnny stał się też miejscem ekspozycji drzeworytu płazowskiego.

fot. Anna Serkis-Wojtowicz