WYSTAWY PRZED NAMI:

2022 02 22 – Wydarzenie pod tytułem: nowe życie *

2022 przełom wiosny i lata – Interpretacje kołtryny i kołtrynizm

Powrót drzeworytnictwa i wystawa z drzeworytem płazowskim

 

WYSTAWY, KTÓRE SIĘ ODBYŁY:

Wystawa w Lubaczowie – listopad 2021

http://jozeflewkowicz.eu/2021/12/10/pierwsza-odbitka-nowego-drzeworytu-wernisaz-wystawy-drzeworyt-plazowski-i-nie-tylko-jozefa-lewkowicza-w-mdk-u-lubaczowie/

19-21 sierpnia 2021 Lublin

Na specjale zaproszenie organizatorów Jarmarku Jagielońskiego Józef Lewkowicz eksponował i promował drzeworyt płazowski. Poniżej także materiał z youtube jednego z uczestników prelekcji na temat drzeworytu płazowskiego i głównej atrakcji, czyli premiera nowego drzeworytu Józefa Lewkowicza.

Wystawa w Siedliskach – sierpień 2021

18 lipca 2021 roku i ekspozycja drzeworytu płazowskiego na jarmarku w Pruchniku

Wystawa w Narolu – kwiecień 2021

Lipiec 2020 – wystawa prac drzeworytniczych w galerii w dzwonnicy podczas Festiwalu Folkowisko.

Ruda Różaniecka – 26 sierpnia 2020

Gmina Narol i Obec Zupcany na Słowacji w ramach projektu „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany” zorganizowała spotkanie podsumowujące projekt w Rudzie Różanieckiej. Jedną z atrakcji spotkania była wystawa drzeworytu pałzowskiego Józefa Lewkowicza i wykład na temat historii tej sztuki, jaki zaprezentował Grzegorz Ciećka.

Wystawa w Radrużu – wrzesień 2020

4 lipca 2020 w Narolu podczas promocji książki „Od Zamościa po Lwów” Józef Lewkowicz zaprezentował swoje dwa drzeworyty na wystawce związanej z lokalną twórczością:

W Cieszanowie w kwietniu 2020 roku Józef Lewkowicz pokazał swoje pierwsze próby z kopiami drzeworytów płazowskich. Nie były to wierne kopie. Klocki były mniejszych rozmiarów i odbiegały precyzją wykonania od oryginalnych. Obecnie matryca ze św. Antonim znajduje się w zbiorach Anny Serkis-Wojtowicz, a Pantokrator w zbiorach Grzegorza Ciećki. Anna i Grzegorz to też pierwsi uczniowie Józefa Lewkowicza, którzy uczyli się u niego sztuki drzeworytniczej.