Rozpoczynamy promocję niezwykłego wydarzenia, jakim będzie wystawa poświęcona drzeworytowi płazowskiemu. Składać się będzie z dwóch elementów. Motywem części kreatywnej, współczesnej będzie twórcza interpretacja jednego z drzeworytów płazowskich: kołtryna. Część historyczną poświęcimy samemu drzeworytowi płazowskiemu, pamiątkom historycznym i kolekcjonerskim z nim związanym.

18 lutego ogłosimy w jakim miejscu zostanie pokazana planowana wystawa i którego dnia odbędzie się wernisaż. Wtedy też poznamy pierwszych partnerów tego przedsięwzięcia.

Już od 30 sierpnia 2021 roku trwa nabór zgłoszeń na wystawę. Twórcy mają czas na zgłoszenie swoich prac do 31 marca 2022 roku. Poniżej więcej szczegółów na temat naboru prac.

Warto też napisać tutaj, co jest powodem organizowania tej wystawy i dlaczego zwlekamy z ustaleniem dokładnego terminu wystawy. Stowarzyszenie „Tegit et protegit” od pół roku pracuje nad wnioskiem, dzięki któremu drzeworytnictwo oparte o drzeworyt płazowski mogłoby zostać wpisane do krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rejestr ten w myśl konwencji UNESCO z 2003 roku ma na celu ochronę światowego dziedzictwa kulturowego, stąd wpis do krajowego rejestru jednocześnie otwiera drogę do starań nad wpisem na listę światową! Jeżeli nasze działania poskutkują wpisem do krajowego rejestru, wystawa przez nas organizowana stanie się wielką promocją ziemi lubaczowskiej, Roztocza i jego dziedzictwa kulturowego.

Nasze działania nabierają tempa. Pod koniec 2021 roku, współpracujący z nami drzeworytnik, Józef Lewkowicz, uzgodnił z rodziną Kostrzyckich, którzy są historycznymi depozytariuszami drzeworytu płazowskiego, że utalentowana potomkini słynnych płazowskich drzeworytników, Jagoda Kostrzycka, rozpocznie kształcenie w zakresie sztuki drzeworytniczej. 7 stycznia 2022 roku odbyły się pierwsze warsztaty drzeworytnicze, powstał wtedy pierwszy drzeworyt od ponad stu lat, kiedy to rodzina Kostrzyckich zaprzestała praktykowania tej sztuki. Teraz historia zatoczyła koło, drzeworytnictwo powraca.

Trwają także prace i ustalenia nad niezwykłą wystawą, jaka odbędzie się w maju w Bełżcu. Wydarzenie to poświęcone zostanie drzeworytowi japońskiemu, ale pojawią się tam również nawiązania do drzeworytu płazowskiego.

Kto może wziąć udział w naborze prac?

Praktycznie każdy, zarówno artysta ludowy jak i profesjonalny. Liczy się inwencja twórcza w ciekawym przedstawieniu kołtryny z drzeworytu płazowskiego. Nie chodzi o idealną kopię, tylko o inspirację. Może to być zarówno malunek, jak i kołtryna wyszywana, wyklejana, rzeźbiona, wycinana itd. Z propozycją wzięcia udziału należy się zgłosić przez emalia: pasjonaciroztocza@gmail.com – tam uczestnik, który przedstawi propozycję wykonania daną techniką artystyczną swojego dzieła i zaprezentuje próbkę swoich umiejętności, dostanie w odpowiednim czasie dokładne informacje na temat wystawy i możliwości wzięcia w niej udziału.

Dzieło wykonane przez artystę nadal pozostanie jego własnością, organizatorzy dadzą możliwość pokazania go większemu gronu odbiorców. Promujemy dzięki temu nie tylko lokalnych twórców, ale również sam drzeworyt płazowski i Roztocze. Przyłącz się!

Odbitka z klocka z drzeworytem płazowskim wykonana przez Józefa Lewkowicza: punkt wyjściowy do Waszych inspiracji:

fot. Anna Serkis-WojtowiczTutaj mamy obraz malowany akrylami, który wykonała Elżbieta Kurus:


A jak wyglądałaby kołtryna wykonana przez Ciebie, Twoim sposobem?

Inicjatorzy: Stowarzyszenie Tegit et Protegit.