Drzeworyt ze świętym Mikołajem ukończony. Niespodziewanie sprawił dużo kłopotów ze względu na deskę, która okazała się w górnej części bardzo twarda i krucha. Ponieważ drzeworyt ten miał sporo precyzyjnych elementów do wykonania, na kolejnym etapie, gdy zostanie wykonana testowa odbitka, będą nanoszone poprawki, by uzyskać optymalny efekt.

Podobizna ze świętym Mikołajem, jaka została tu użyta, pochodzi z ikony, którą znajdziemy w dawnej cerkwi w Kowalówce. Po naniesieniu rysunku na deskę, gdy trwał proces wycinania, okazało się, że niektóre elementy ze względu na czynniki losowe musiały ulec przekształceniom. Śmiało można powiedzieć, że w podobny sposób pracowali z matrycami przedwojenni drzeworytnicy. Praca ta jest dobrym wstępem do kolejnego drzeworytu, jaki zostanie wykonany, czyli święty Antoni, który posiada wielokrotnie trudniejszy rysunek do wycięcia. I to właśnie nad tym wizerunkiem trwać będą prace przez październik.

Poniżej kolejne etapy prac nad drzeworytem:

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi dla Twórców Ludowych ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. #NIKiDW Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi