Aktualnie trwają prace nad drzeworytem z świętym Mikołajem, jest on inspirowany wizerunkiem pochodzącym z cerkwi w Kowalówce. Na terenie powiatu lubaczowskiego święty Mikołaj był szczególnie czczony, szczególnie przez grekokatolików. Stąd Kostrzyccy tworząc święte obrazki około 200 lat temu w Płazowie szczególną uwagę zwracali na podobizny ze św. Mikołajem. Matryca, która powstaje, to nawiązanie do tradycji tworzenia świętych obrazków. Pierwsze efekty już widać.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi dla Twórców Ludowych ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. #NIKiDW Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi