Na zaproszenie Biblioteki w Świdniku, Grzegorz Ciećka przy współpracy z Patrycją Maczyńską wziął udział w warsztatach drzeworytniczych. Nie była to jednorazowa akcja, lecz zaplanowane na dłuższy czas działanie, mające na celu stworzenie czegoś w rodzaju lokalnej tradycji drzeworytniczej. Głównym motywem będzie ekslibris, czyli temat idealnie pasujący do biblioteki i jednocześnie związany z drzeworytem. Uczestnicy dyskutowali też o możliwościach rozwoju drzeworytnictwa w Świdniku, opierając się na doświadczeniach Grzegorza Ciećki, który jest depozytariuszem drzeworytu płazowskiego. Dlaczego Świdnik? Ze względu na Patrycję Maczyńską, która była jedną z osób zaangażowanych w działania mające na celu reaktywację drzeworytu płazowskiego i pochodzi z Świdnika.

Kluczową ideą jest tutaj działanie związane z ekslibrisem.

Duża ilość rzemiosła i sztuki na wsi oraz w małych miasteczkach napływała z większych ośrodków, szczególnie gdy nowe wynalazki zmuszały do emigracji tych, którzy tracili pracę przez nowe technologie, do miejsc, gdzie technologia jeszcze nie dotarła, czyli na prowincję. Obecnie ten naturalny przepływ nadal ma miejsce: duże ośrodki miejskie przodują w wykorzystaniu nowych technologii i idei, a prowincja stopniowo adaptuje nowości. Można śmiało stwierdzić, że pomysł wykorzystania ludowego drzeworytu do działań artystycznych i kolekcjonerskich na prowincji jest przykładem takiego klasycznego naturalnego przepływu. Dlatego też pomysł z ekslibrisem jest tutaj zwiastunem, który być może będzie sposobem na zaszczepienie drzeworytnictwa w Świdniku w jego lokalnej, nieprofesjonalnej odsłonie. Może pomysł z ekslibrisami przyjmie się również w innych miejscach?

Testowy ekslibris wykonany przez Grzegorza Ciećkę, który jest próbą wmontowania lokalnego zdobnictwa świdnickiego (logotyp WSKi) w drzeworyt ekslibris.

Prace uczniów pierwszego warsztatu drzeworytniczego w Świdniku.

Ekslibris (łac. ex libris ‘z książek’) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, na przykład drzeworyt, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną kartką, przyklejoną do wyklejki na przedniej części okładki.