Ludowe drzeworytnictwo zanikło już na początku XX wieku, ale dzięki badaczom kultury ludowej zachowały się nieliczne przykłady tej sztuki. Klocki drzeworytnicze, przechowywane od początku lat XX wieku w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, są najcenniejszym tego typu zbiorem w Polsce. Wydanie teki z odbitkami drzeworytu płazowskiego od dawna było marzeniem muzealników i kolekcjonerów. Okazją do tego była 90. rocznica istnienia muzeum przypadająca w 2001 roku.

Postanowiono zrobić identyczne kopie klocków płazowskich przy współpracy z mistrzami Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Powstało 90 tek z drzeworytem płazowskim. Większość z nich rozeszła się po różnych instytucjach i trafiła do rąk kolekcjonerów. Jedną z tek otrzymał w prezencie papież Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku.

Miło jest nam poinformować, że teka numer 87 trafiła w ręce depozytariusza drzeworytu płazowskiego Grzegorza Ciećki i zasila jego bogatą kolekcję związaną z historią drzeworytu płazowskiego, która w przyszłości stanowić będzie trzon muzeum tej sztuki i historii. Na obecną chwilę zgromadzony materiał jest na tyle bogaty i optymalny, że pozwala myśleć o jego zagospodarowaniu. Rozpoczynamy tworzenie koncepcji, jak wykorzystać te zbiory.

Szczególne podziękowania dla Patrycji Maczyńskiej za jej starania mające na celu zdobycie tej teki!