12 maja 2023 w ramach Nocy Muzeów w Narolu odbyły się dwa wydarzenia. Dokonano oficjalnego otwarcia wystawy stałej poświęconej drzeworytowi płazowskiemu i Spektakl „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” w wykonaniu Katarzyny Thomas, Dariusza Jakubowskiego i Piotra Szafrańca.

Wystawa odbitek drzeworytu płazowskiego jaka została zaprezentowana podczas tego wieczoru, to oryginalne kopie, jakie wykonał Józef Lewkowicz. Na obecną chwilę mamy 12 z 22 drzeworytów płazowskich. Pan Józef cały czas pracuje nad wykonaniem kolejnych, by za jakiś czas ziemia narolska miała do dyspozycji wystawowej komplet kolekcji płazowskiej. Podczas rozmowy z drzeworytnikiem dowiedzieć się mogliśmy też o jego planach na przyszłość, do których należą działania związane z tworzeniem matryc drzeworytniczych do zadruku tkanin. Prace nad rozwojem drzeworytnictwa w regionie trwają. Każdy zainteresowany może zobaczyć odbitki płazowskie w Centrum Koncertowo Wystawienniczym w Narolu.