12 lutego 2022 odbyła się trzecia seria tegorocznych warsztatów w Gorajcu w Strefie Nadgranicznej. Odwiedził nas przy okazji Kamil Paluszek, fotograf, którego domeną są CERKWIE. Oprócz warsztatów, gdzie adepci z rodziną Kostrzyckich na czele doskonalili swoje umiejętności, odbyły się testy, gdzie wykorzystane zostały drzeworyty do odbijania motywów na tkaniny. Wypadły pozytywnie. Opracowywana jest teraz optymalna technika, która pozwoli już niedługo, możliwe, że pod koniec lutego, na oficjalną premierę tego typu drzeworytów i ich zastosowanie. Mamy nadzieję, że działania z nadrukiem na tkaniny będą hitem tego sezonu!

foto: Anna Serkis-Wojtowicz