W 2013 roku w Krakowie znaleźć można było banery, które reklamowały nowo powstałe wirtualne muzeum drzeworytów ludowych drzeworyty.eu 

Jako „twarzy” tej reklamy użyto św. Jerzego z kolekcji drzeworytów płazwoskich. Gdy wejdziemy na stronę, zobaczymy baner główny, który nas przywita, to element drzeworytu płazowskiego „Ostatnia Wieczerza”, która jest na odwrocie św. Jerzego.

Drzeworyt płazowski ze św. Mikołajem został także wykorzystany do stworzenia plakatu na wystawę we Lwowie w 2017 roku. TUTAJ więcej o tej wystawie. Oczywiście to tylko kropla w morzu wydarzeń i publikacji, gdzie wykorzystano do „twarzowania” drzeworyt płazowski.