Ponieważ udało się znaleźć fotografie z jednej z pierwszych wystaw promujących drzeworyt płazowski, warto ją pokazać. 4 sierpnia 2018 roku odbyła się wystawa w galerii dzwonnica przy cerkwi, gdzie zaprezentowana została historia drzeworytu płazowskiego i twórcze rozwinięcie malarskie drzeworytu kołtryna, wykonane przez Elżbietę Kurus.