17 czerwca w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Płazowie o godzinie 15.00 otworzona została Kuźnia Ludowych Praktyk w Płazowie. Pierwszą wstępnie przygotowaną pracownią była pracownia drzeworytu. Tego samego dnia odbyły się też warsztaty drzeworytnicze w ramach dni otwartych Roztocza „Skarby Roztocza. Tu mieszka słońce”. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa w ramach działania Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przyniesie w przyszłości ciekawe efekty 🙂

Budynek dawnej szkoły w Płazowie fot: GC

grafika z Kuźnią Ludowych Praktyk – GOK Narol