Pierwszy raz drzeworyt płazowski pojawił się na Festiwalu Folkowisko w 2016 roku. W ramach współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, przesłane zostały materiały promocyjne i jeden klocek z drzeworytem ze św. Mikołajem (kopia drzeworytu płazowskiego). Klocek służył do zobrazowania faktycznego wyglądu matrycy z drzeworytem ludziom zainteresowanym takim tematem i odbijania z niej obrazków. Rozpoczął się wtedy okres szczególnego zainteresowania Stowarzyszenia Folkowisko i prowadzącego temat Grzegorza Ciećki, tematem drzeworytnictwa opartego o historię z Płazowa. Powstała z czasem idea regionalna dla Festiwalu Folkowisko (TUTAJ tekst), gdzie drzeworytnictwo to jeden z ważniejszych elementów, jakie będą promowane na Festiwalu.

W 2020 roku udało się podjąć współpracę z Józefem Lewkowiczem, drzeworytnikiem. Zorganizowane zostały wtedy warsztaty dla festiwalowiczów i zorganizowana została mała wystawa w dzwonnicy z drzeworytem. Warsztaty drzeworytnicze znalazły się także w programie kolejnego Folkowiska. W 2022 roku drzeworyt na festiwalu będzie zaznaczony w sposób szczególny.

więcej foto: TUTAJ