Władysław Skoczylas był malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem i pedagogiem. Jego zainteresowanie szczególnie nakierowywało się na drzeworyt. Fascynował się tą sztuką. Był pod wrażeniem ludowych drzeworytów, takich jak tych pochodzących z Płazowa (TUTAJ jego praca na ten temat z 1933 roku). Starał się je badać i opisywać. Skoczylas dzięki pracy twórczej, badawczej i pedagogicznej, związanej z drzeworytem, dorobił się miana „twórcy polskiej szkoły drzeworytu”. Jego dzieła rozsiane są po muzeach na całym świecie.

Autoportret Władysława Skoczylasa 1913 rok – polona.pl

Drzeworyt autorstwa Władysława Skoczylasa – Zniszczenie, 1915 rok – polona.pl