Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w kwietniu 2023 ogłosił nabór do Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowany do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników. Cele programu: ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie indywidualnego twórcy, dające mu swobodę pracy nad dziełem ważnym zarówno z puntu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętności i tradycji, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności.

Laureatem tego stypendium został Grzegorz Ciećka, który od lat bada historię, sztukę i techniczne aspekty drzeworytnictwa w oparciu o tradycję płazowską. Jednocześnie zajmował się też tworzeniem drzeworytów. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców, dzięki stypendium NIKiDW swoich umiejętności w tym zakresie w oparciu o opracowany przez niego kanon drzeworytniczy. Obecnie trwa proces zbierania odpowiednich informacji do planowanych do wykonania drzeworytów i selekcja materiału.

Wkrótce więcej informacji o tej inicjatywie!

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi dla Twórców Ludowych ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.nikidw.edu.pl