Po ponad stu latach w rodzinie Kostrzyckich znów pojawia się drzeworytnictwo. W piątek i sobotę 7 i 8 stycznia 2022 roku odbyły się w Narolu warsztaty drzeworytnicze, prowadzone przez Józefa Lewkowicza, gdzie udział wzięła między innymi utalentowana Jagoda, potomkini słynnego Macieja Kostrzyckiego – twórcy drzeworytów płazowskich. Jest to kolejny etap skoordynowanych prac, mających na celu wpisanie działań z drzeworytem płazowskim do krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski. Za kilka miesięcy poznamy wyniki tego przedsięwzięcia, a tymczasem rozpoczynamy tworzenie portalu związanego z drzeworytem płazowskim i drzeworytnikami w regionie lubaczowskim.