Kategorie
Materiały źródłowe

Drzeworytnictwo u nas – artykuł z 1903 roku Maryana Sokołowskiego

Kluczowy artykuł związany z badaniem drzeworytu płazowskiego, ukazał się w publikacji: „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce Tom 7 zeszyt 3” (1903 rok). Są tu opisy wszystkich odbitek drzeworytu, nadesłanych przez Stanisława Witkiewicza. Kliknij TUTAJ, aby wejść na stronę z tą publikacją. Najszybciej znajdziemy ten artykuł, wchodząc na 55 stronę.

Kategorie
Materiały źródłowe

Drzeworyt z Płazowa w miesięczniku „Wisła” z 1900 roku

Miesięcznik „Wisła”, poświęcony krajoznawstwu i ludoznawstwu z lipca 1900 roku, na swoich łamach publikuje niezwykle ciekawy artykuł, na temat drzeworytu płazowskiego. To podstawowa informacja źródłowa dotycząca znaleziska z Płazowa.

Link do  publikacji: Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny. 1900 T.14 zeszyt 4 str 437-438.

Oraz do kolejnego 5 zeszytu, gdzie zaprezentowanych są 2 ryciny na początku publikacji, kliknij  TUTAJ